Uittekenen van voorontwerpen, bouwaanvragen en uitvoeringsplannen

Op basis van de door de architect aangeleverde schetsontwerpen start het ontwikkelen van een ontwerp. Na goedkeuring van het voorontwerp wordt het plan verder aangevuld conform de aanstiplijst. Het vignet wordt door de opdrachtgever geleverd of er wordt een vignet op maat gemaakt. Na goedkeuring van de bouwaanvraag kunnen de uitvoeringsplannen worden opgemaakt. De plannen worden voorzien van de nodige informatie zoals alle maatvoering, technische details en gegevens uit de stabiliteitsstudie als hoofddoel de aannemer een duidelijk plan te kunnen voorleggen.

Overtekenen van bestaande plannen

De door de bouwheer of architect aangeleverde plannen worden zorgvuldig overgetekend. Indien gewenst kan dit getoetst worden aan de werkelijke situatie en waar nodig aangepast tot as built.

Opmeten en uittekenen van bestaande gebouwen

Met behulp van diverse meetinstrumenten wordt de bestaande toestand in kaart gebracht.

Wat is de kostprijs

Er kan gewerkt worden aan een vast uurtarief voor zowel professionelen als particulieren. Indien gewenst kan er eerst een vrijblijvende offerte opgemaakt worden. Meer info via info@denkverder.be 

Enkele gerealiseerde projecten

20181204 UV Project Mandelweg 2 Te Gottem Plan 2 Grondplannen Gevels En Snedes
PDF – 873,4 KB 330 downloads
20210615 Uv 07 Project Schoolstraat 3 Te Zulte BA Bouwen Drie Woningen Plan 3
PDF – 507,1 KB 332 downloads