Waar zit asbest in mijn woning?

Asbest komt voor in hechtgebonden en niet-hechtgebonden materialen. Bij hechtgebonden of ‘vast’ asbest zitten de vezels stevig vast in het dragermateriaal. Bij niet-hechtgebonden of ‘los’ asbest kunnen de vezels makkelijk vrijkomen. Toepassingen met los asbest zijn daarom veel gevaarlijker.

Materialen met vast of hecht gebonden asbest

De meest voorkomende materialen met hechtgebonden asbest zijn:

 • materialen in asbestcement, zoals dakleien, golfplaten, buizen, lambriseringen, voorwerpen in imitatiemarmer, bloembakken, afvoergoten en onderdakplaten;
 • vloertegels uit kunststof, zoals vinyltegels;
 • asbesthoudende mastiek of asbesthoudende bitumen of dakbedekking (ook wel ‘roofing’ genoemd);
 • asbesthoudende (tegel)lijm.

Zolang u juist omspringt met deze materialen (niet schuren, breken, slijpen of boren) komen er weinig of geen asbestvezels vrij en zijn de gezondheidsrisico’s miniem.

Materialen met los of niet-hecht gebonden asbest
De meest voorkomende materialen met niet-hechtgebonden asbest zijn:

 • plaasterisolatie rond leidingen van de centrale verwarming;
 • asbesthoudende pakkingen en dichtingen;
 • afdichtingskoorden van verwarmingsketels of kachels;
 • asbestvilt en -karton onder vinylvloeren.

Wat is een ASBESTATTEST

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Op basis van deze inventarisatie levert de OVAM voor elk gebouw een uniek asbestattest af. Dit attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en geeft advies over hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden. 

Dankzij het asbestattest komt u dus te weten welke materialen asbest bevatten en hoe u als eigenaar het gebouw asbestveilig kan maken. De inventarisatie voor een asbestattest is 'niet-destructief'. Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de materialen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. Bij het opstellen van een destructieve asbestinventaris gebeurt dat wel. Toch zijn ook voor een niet-destructieve inventaris soms kleine beschadigingen van verdachte materialen nodig. Vaak kan alleen een laboanalyse met zekerheid bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet. Voor de monstername moet dan een stukje van het verdacht materiaal verwijderd worden. 

Voorbeeld Asbestattest
PDF – 5,6 MB 461 downloads

Heb IK een asbestattest nodig?

Vanaf 23 november 2022 hebt u een geldig asbestattest nodig als

 • u eigenaar bent van een gebouw of een deel van gebouw (vb. een appartement)
 • het gebouw dateert van vóór 2001,
 • de oppervlakte van het gebouw 20 m² of meer is
 • het gebouw toegankelijk is,
 • u het gebouw verkoopt of schenkt (erfenissen vallen hier niet onder).

Het moment van de overdrachtsovereenkomst bepaalt of u al een asbestattest nodig hebt. Bij een compromis dat ondertekend wordt voor 23 november 2022 is het nog niet verplicht om een asbestattest te hebben.

Vanaf 2032 moet u voor elk gebouw dat is gebouwd voor 2001 en waarvan u eigenaar bent een asbestattest hebben, ook als u geen plannen voor een verkoop heeft. Bij verhuur van het gebouw bent u verplicht om uw huurder(s) een kopie van het asbestattest te bezorgen, ook als u al voor 2032 over dat attest beschikt.

Hoe krijg ik een asbestattest?

A  Stel een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie aan

De asbestinventarisatie moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie (ADI). Asbestdeskundigen asbestinventarisatie volgen een verplichte opleiding en moeten slagen in een examen. 
Om een asbestattest voor uw eigendom te bekomen, stelt u een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie aan om de inventarisatie uit te voeren. U kan voor het aanstellen van een gecertificeerde asbestdeskundige de hulp inschakelen van een vastgoedmakelaar of van een notaris. 
Klik hier voor de lijst met gecertificeerde asbestdeskundigen.
Opgelet: er zijn ook nog asbestdeskundigen die niet gecertificeerd zijn om een asbestinventarisatie uit te voeren voor een asbestattest. Zij doen bijvoorbeeld inventarisaties voor (sloop)werken of voor een werkgever in het kader van de bescherming van werknemers. Deze bedrijven mogen dus geen inventarissen opstellen voor het asbestattest.

B De asbestdeskundige inventariseert het gebouw

De asbestdeskundige voert ter plaatse de asbestinventarisatie uit en rapporteert de gegevens in de databank van de OVAM.

C De eigenaar ontvangt het asbestattest via zijn asbestdeskundige of via de Woningpas

Na een correcte en volledige invoer van de inspectiegevens door de asbestdeskundige, levert de OVAM het asbestattest af als pdf-bestand. De asbestdeskundige bezorgt een kopie aan de eigenaar of opdrachtgever. Als eigenaar kan u kunt het asbestattest ook raadplegen via de Woningpas.

 

20240207 Broch A 5 Asbestattest Ontdek Of Uw Woning Asbestveilig Is
PDF – 1,4 MB 118 downloads